Kæmpe bogudsalg! Alle strikkebøger: 50 kr stk. 😱

Strikkeordbog


Her kan du finde en oversættelse af de mest gængse strikketermer fra dansk og til norsk/engelsk.

Dansk

Norsk

English

1 cm = 0,39 inch 1 cm = 0,39 inch 1 inch=2,54 cm
1 r, 1 vr 1 r, 1 vr k1p1, knit one, purl one
1 ret løs af løft 1 ret løs av slip one knitwise (sl1 kw)
2 p retstrik 1 rille garter stitch (2 rows)
2 ret, 2 vrang (2 r, 2 vr) 2 rett, 2 vrang K2, P2
aflukning avmaskning casting off (UK) binding off (US)
antal antall number, no
antal omg/p i højden antall p i høyden number of rows in length
antal omgange antall p number of rows
arbejdet (arb) arbeid work (knitting)
bagerste maskeled bakerste maskebue back loop (of st)
bagfra, ind i masken bakenfra, inn i masken back, through of loop
bagpå/bagved bak behind
begynd begynn begin(ning)
boble boble bobble
brystvidde brystvidde chest measurement
buk brett fold
ca = cirka ca = cirka approx
dele dele divide
dele på midten dele på midten divide at the center
derefter deretter then
farve farge color
flyt flytt transfer
flytt markøren flytt markøren slm - slip marker
foran/forfra i masken foran/forfra i masken through front of loop (tfl)
forstykke forstykke front piece
fortsæt fortsett continue
fra * til * fra * til * from * to *
gange ganger times
garn garn yarn
garnet bag garnet bak yarn behind
garnet foran garnet foran yarn forward
gentag gjenta Repeat
gentag disse x omgange/pinde gjenta disse x omgang repeat these x rowsreverse (rev)
glatstrik glattstrikk stockinette stitch (St st)
halskant halskant neckband
halsudskæring halsringning neckline
hel længde hel lengde complete length
hjælpepind hjelpepinne cable needle, cn
hofte hofte hips
hulmønster hullmønster eyelet pattern
hulrække hullrad row of eyelet holes
højre høyre right
højre forstykke høyre fremst right front
højre pind høyre pinne right needle
i længden i lengden lengthwise
ialt i alt altogether
igennem gennom through
indtagning intagning decreasing
jævnt jevnt even
kantmaske (kantm) kantmaske edge stitch
knaphul knapphull buttonhole
knaphulskant knappehulskant front band (with buttonholes)
knapper knapper buttons
lang lang long
luk af felle av cast off / fasten off
luk af lukk av bind off (BO)
maske / m maske, m stitch, st
midten midten center
montering montering to make up/join
mønster mønster pattern
mønster rapport mønsterrapport pattern repeat
mål mål measurement
næste følgende following
nøgle nøste ball
omgang p = pinne omg row, round
omslag, slå om kast yarn round needle
opskrift oppskrift pattern
overvidde, brystvidde brystmål chest measurement
pinde pinne needle
på samme måde, magen til på samme sett alike, similary
resterende resterende remaining
retpind rett pinne knit row
retsiden rettside right side
ribstrikning ribbestrikk ribbed knitting
rille rille 2 rows garter st
rundt rundt round
ryg bakstykke back
saml op plukk opp pick up
skift bytt change
slå om kast på pinnen YO yarn over
slå op legg opp cast on (CO)
snoning flette cable (braids)
strikkefasthed strikkefasthet tension
strømpepinde ermpinne double pointed needles
sæt en markør i sett i en markør pm - place marker
tag ind fell take in / decrease
træk garnet gennem løkken dra garnet gjennom løkken draw through a loop
ærme erme arm (sleeve)
ærmegab ermhull armhole
åbning åpning opening